registreeritud pagasi reeglid

Registreeritud pagasi reeglid selle kohta, kui palju ja milliste mõõtudega pagasit on lubatud õhusõidukisse võtta, on eri lennufirmadel erinevad.

Samuti on registreeritud pagasi reeglid erinevad eri- või ülemõõdulise pagasi kohta. Soovitame alati enne reisi tutvuda oma lennufirma pagasinõuetega lennufirma kodulehelt.

Kõik reisijad ja nende pagas (sh registreeritud pagas) läbivad julgestuskontrolli. Soovitav on kõik esemed, mida ei ole lubatud vedada käsipagasis, paigutada registreeritud pagasi hulka.

Registreeritud ehk nn äraantavas pagasis on keelatud vedada lõhke- ja süüteaineid ning -seadeldisi, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas laskemoon, sütikud, miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon, pürotehnika, suitsupommid ja -padrunid, lõhkeseadeldiste mulaažid.

Registreeritud pagasit veetakse õhusõiduki lastiruumis. Enne lennureisile asumist oma kohvreid pakkides soovitame pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  • Paki oma pagas ise!
  • Ära võta edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata siirast soovist kedagi aidata!
  • Tee kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda keelatud esemeid või aineid!
  • Ära jäta oma pagasit järelevalveta!

Allikas: Tallinna Lennujaam