käsipagasi reeglid

Eri lennufirmadel on erinevad käsipagasi reeglid selle kohta, kui palju ja milliste mõõtudega pagasit on lubatud õhusõidukisse võtta. Samuti on reeglid erinevad eri- või ülemõõdulise pagasi kohta. Soovitame alati enne reisi tutvuda oma lennufirma pagasinõuetega lennufirma kodulehelt.

Käsipagasi reeglid

Euroopa Liidus on reeglid käsipagasis keelatud esemete kohta üldiselt ühtlustatud. Üksikasjades võivad reeglid erinevate lennufirmade ja riikide puhul siiski pisut erineda. Lisainfo saamiseks mõne eseme lubatavuse kohta soovitame ühendust võtta oma lennufirmaga.

Enne reisi tuleks alati hoolikalt järele mõelda, mida pakkida käsipagasisse ja mida registreeritud pagasisse. Õhusõiduki salongi on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või meeskonnaliikmeid. Pagas ei tohi sisaldada kergesti süttivaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, söövitavaid, mürgiseid ega muul viisil ohtlikke aineid või esemeid. Allpool esitatud nimekiri on näitlik ja üldistav ega pruugi sisaldada kõiki keelatud esemeid. Seepärast tasub kahtluse korral pakkida ese registreeritud pagasi hulka või võtta ühendust Tallinna Lennujaama infoteenindusega telefonil (+372) 605 8888 või e-posti teel info[at]tll.aero või oma lennufirmaga.

Käsipagasi piirangud

Vedelikud, geelid ja aerosoolid

Tallinna Lennujaamas ei vaadata läbi suuremates kui 100-milliliitristes või samaväärse mahutavusega üksikpakendites olevaid vedelikke, aerosoole ja geele (v.a ravimid või eridieettoidud), mistõttu on neid keelatud käsipagasis lennuki salongi kaasa võtta.

Käsipagasis on lubatud:

  • vedelikud kuni 100-milliliitristes või samaväärse mahutavusega üksikpakendites, läbipaistvas korduvsuletavas kuni üheliitrise mahutavusega plastkotis selliselt, et sisu mahub korralikult plastkotti ja kott on täielikult suletud;
  • ravimid ja eridieettoidud (sealhulgas imikutoit), mis aga alates 31.01.2014 kuuluvad kõik läbivaatamisele. Seepärast soovitame pakkida beebitoit ja vedelad ravimid nii, et neid oleks lihtne kõiki korraga julgestustöötajale esitlemiseks kotist välja võtta.

Tulirelvad ja lendkehasid tulistavad esemed

Käsipagasisse ei ole lubatud paigutada tulirelvi, nende koostisosi (v.a teleskoopsihik), mängupüsse, tulirelvade mulaaže, raketi- või stardipüstoleid, vibusid, ambe, nooli, harpuune, allveepüsse ega ka kadasid.

Uimastusvahendid

Käsipagasis on keelatud seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sh elektrišokivahendid, vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks ning tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained.

Terava otsa või terava servaga esemed

Käsipagasis on keelatud esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sh raiumiseks mõeldud esemed, žiletiterad, noad pikema teraga kui 6 cm, käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist, mõõgad ja saablid jne.

Tööriistad

Käsipagasis ei ole lubatud vedada tööriistu, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sh raudkangid, puurid, trellid, naela- ja needipüssid, tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, saed, leeklambid jne.

Nürid instrumendid

Käsipagasis on keelatud esemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sh erinevad kurikad, nuiad ja võitlusspordivarustus.

Lõhke- ja süüteained ning -seadeldised

Käsipagasis on keelatud vedada lõhke- ja süüteaineid ning -seadeldisi, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sh laskemoon, sütikud, miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon, pürotehnika, suitsupommid ja ‑padrunid, lõhkeseadeldiste mulaažid.

Allikas: Tallinna Lennujaam